Over ons

Het samenwerken van Apotheek De Asselsestraat en Apotheek De Mheen vindt vanaf 1990 plaats onder de overkoepelende naam "Apotheek Groep Apeldoorn" (AGA).

De samenwerking moet zowel in "frontoffice" als "backoffice" gezocht worden:
Niet alleen de diensten worden gedeeld en de uitwisseling en opleiding c.q. nascholing van ons gespecialiseerde personeel alsmede de bezorgfunctie maar ook de administratie.

Het automatiseringssysteem ("Farma") is uiteraard gelijk en middels "routers" aan elkaar gekoppeld zodat naast patiëntgegevens (dienst!) ook voorraad gegevens bekeken kunnen worden en personeelsuitwisseling en goederenuitwisseling soepel kan verlopen. Op de "Centrale administratie" vinden zowel algemene boekhoud werkzaamheden als personeelsadministratie en declaratieafwikkeling en administratie plaats alsmede de patiëtenadministratie en enige algemene secretariële werkzaamheden.

Tevens is er een fiscaaljurist werkzaam voor de "accountancy en fiscale" functies alsmede de algemeen juridische zaken.

We kunnen aldus stellen dat er een efficiënte scheiding is aangebracht tussen uitvoerende farmaceutische taken ("frontoffice") en uitvoerende c.q. controlerende bedrijfsadministratieve en beheers- en procestaken ("backoffice").

Het voordeel van deze strikte scheiding is dat de diverse personeelssegmenten zich tot hun eigenlijke taken kunnen beperken: de apothekers voor het farmaceutisch beheer, toezicht en voorlichting en contacten met de artsen waaronder het FTO (Farmaco Therapeutisch Overleg); de assistenten voor de geneesmiddeluitgifte-praktijk (inclusief voorlichting en advisering) en de boekhoudmedewerkers / (fiscaal)juridische medewerker alsmede de apothekerdirecteur aan de bedrijfsmatige processen.